GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES / Mathematics / M.Sc. / 2015 Curriculum

Code

Name (Turkish)

Name (English)

Year

Semester

Credit

ECTS

Z/S

101711201

Lineer Diferensiyel Operatörler-I

Linear Differential Operators I

1

G

3

7

S

101711202

Sturm - Liouville Teorisi-I

Sturm- Liouville Theory I

1

G

3

7

S

101711203

Çok Değişkenli Reel Fonksiyonlar-I

Theory of Multi Variable Real Functions I

1

G

3

7

S

101711204

İleri Kısmi Türevli Denklemler-I

Advanced Partial Differential Equations I

1

G

3

7

S

101711205

Diferensiyel Denklemler Kuramı-I

Differential Equations Theory I

1

G

3

7

S

101711206

Cebir-I

Algebra I

1

G

3

7

S

101711207

İleri Kompleks Fonksiyonlar. Teorisi-I

Advanced Theory of Complex Functions I

1

G

3

7

S

101711208

Çok Değişkenli Kompleks Fonksionlar Teorisi-I

Theory of Multi Variable Complex Functions I

1

G

3

7

S

101711209

Süreksiz Sturm - Liouville Problemi-I

Discontinious Sturm- Liouville Problems I

1

G

3

7

S

101711210

Diferensiyel Operatörlerin Spektral Analizi-I

Spectral Analysis of Differential Operators I

1

G

3

7

S

101711211

İleri Fonksiyonel Analiz-I

Advanced Functional Analysis I

1

G

3

7

S

101711212

İleri Reel Analiz-I

Advanced Real Analysis I

1

G

3

7

S

101711213

Topoloji-I

Topology I

1

G

3

7

S

101711214

Topolojik Vektör Uzayları-I

Topological Vector Spaces I

1

G

3

7

S

101711215

Lineer Pozitif Operatörlerin Yaklaşım Özellikleri-I

Convergence of Linear Pozitive Operators I

1

G

3

7

S

101711216

İleri Lineer Cebir-I

Advanced Linear Algebra I

1

G

3

7

S

101711217

İleri Diferensiyel Geometri-I

Advanced Differential Geometry I

1

G

3

7

S

101711218

Hareket Geometrisi-I

Motion Geometry I

1

G

3

7

S

101711219

Kuaterniyonlar Teorisi-I

Quaternions Theory I

1

G

3

7

S

101711220

Yarı - Riemann Geometri-I

Semi-Riemannian Geometry I

1

G

3

7

S

101711221

İleri Projektif Geometrisi-I

Advanced Projective Geometry I

1

G

3

7

S

101711222

Optimizasyon-I

Optimization I

1

G

3

7

S

101711223

Tensör Geometri-I

Tensor Geometry I

1

G

3

7

S

101711224

Doğrusal Olmayan Optimizasyon

Non-Linear Optimization

1

G

3

7

S

101711225

Çok Ölçütlü Karar Verme

Multi Criteria Decision Making

1

G

3

7

S

101711226

Salınım Teorisi

Oscillation Theory

1

G

3

7

S

101711227

Graph Teori

Graph Theory

1

G

3

7

S

101711228

Algoritma Tasarımı Ve Analizi

Algorithm design and analysis

1

G

3

7

S

101711229

Bilgisayar Cebri

Computer Algebra

1

G

3

7

S

101711230

Matematiksel Fiziğin Özel Fonksiyonları

Special Functions of Mathematical Physics

1

G

3

7

S

101711231

İleri Analiz

Advanced Analysis I

1

G

3

7

S

101711232

Banach Cebirleri

Banach Algebra

1

G

3

7

S

101711233

Uygulamalı Mantık

Applied Logic

1

G

3

7

S

101711234

Lie Cebirleri

Lie Algebra

1

G

3

7

S

101712301

Uzmanlık Alan Dersi

MSc Specialization Field Course

1

G

0

0

Z

101711701

Yüksek Lisans Tezi

Master Thesis

1

B

0

60

Z

101712201

Lineer Diferensiyel Operatörler-II

Linear Differential Operators-II

1

B

3

7

S

101712202

Sturm - Liouville Teorisi-II

Sturm- Liouville Theory II

1

B

3

7

S

101712203

Çok Değişkenli Reel Fonksiyonlar-II

Theory of Multi Variable Real Functions II

1

B

3

7

S

101712204

İleri Kısmi Türevli Denklemler-II

Advanced Partial Differential Equations II

1

B

3

7

S

101712205

Diferensiyel Denklemler Kuramı-II

Theory of Differential Equations II

1

B

3

7

S

101712206

Cebir-II

Algebra II

1

B

3

7

S

101712207

İleri Kompleks Fonksiyonlar Teorisi-II

Advanced Theory of Complex Functional Analysis II

1

B

3

7

S

101712208

Çok Değişkenli Kompleks Fonksiyonlar Teorisi-II

Theory of Multi Variable Complex Functions II

1

B

3

7

S

101712209

Süreksiz Sturm - Liouville Problemi-II

Discontinious Sturm- Liouville Problems II

1

B

3

7

S

101712210

Diferensiyel Operatörlerin Spektral Analizi-II

Spectral Analysis of Differential Operators II

1

B

3

7

S

101712211

İleri Fonksiyonel Analiz-II

Advanced Functional Analysis II

1

B

3

7

S

101712212

İleri Reel Analiz-II

Advanced Real Analysis II

1

B

3

7

S

101712213

Topoloji-II

Topology II

1

B

3

7

S

101712214

Topolojik Vektör Uzayları-II

Topological Vector Spaces II

1

B

3

7

S

101712215

Lineer Pozitif Operatörlerin Yaklaşım Özellikleri-II

Convergence of Linear Pozitive Operators II

1

B

3

7

S

101712216

İleri Lineer Cebir-II

Advanced Linear Algebra II

1

B

3

7

S

101712217

İleri Diferensiyel Geometri-II

Advanced Differential Geometry II

1

B

3

7

S

101712218

Hareket Geometrisi-II

Motion Geometry II

1

B

3

7

S

101712219

Kuaterniyonlar Teorisi-II

Quaternions Theory II

1

B

3

7

S

101712220

Yarı- Riemann Geometrisi-II

Semi-Riemannian Geometry II

1

B

3

7

S

101712221

İleri Projektif Geometri-II

Advanced Projective Geometry II

1

B

3

7

S

101712222

Optimizasyon-II

Optimization II

1

B

3

7

S

101712223

Tensör Geometri-II

Tensor Geometry II

1

B

3

7

S

101712224

Sembolik Hesaplama

Symbolic Computation

1

B

3

7

S

101712225

Öklid Olmayan Geometriler

Non-Euclidean Geometries

1

B

3

7

S

101712226

Yapay Zeka ve Uygulamaları

Oscillation Theory II

1

B

3

7

S

101712227

Operatör Teoriye Giriş

Introduction to operator Theory

1

B

3

7

S

101712228

Rekürans Bağıntıları

Reccurence Relations

1

B

3

7

S

101712229

Prolog Programlama

Prolog Programing

1

B

3

7

S

101712230

Vektör Ölçüleri

Vector Measures

1

B

3

7

S

101712231

Latex İle Döküman Hazırlama

Document Preparing with Latex

1

B

3

7

Z

101712232

Geometride Özel Konular

Special Topics in Geometry

1

B

3

7

S

101712233

Cebirde Özel Konular

Special Topics in Algebra

1

B

3

7

S

101712234

Topolojide Özel Konular

Special Topics in Topology

1

B

3

7

S

101712701

Seminer

Seminar

1

B

0

0

Z

G: Autumn, B: Spring, Z: Compulsory, S: Elective