GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES / Education of Mathematics and Science/ M.Sc. / 2015 Curriculum

Code

Name (Turkish)

Name (English)

Year

Semester

Credit

ECTS

Z/S

102111201

Fen Eğitiminde Araştırma Yöntemleri

Research Methods in Science Education

1

G

3

7

Z

102111202

Fen Eğitiminde Öğrenme Teorileri

Learning Teories in Science Education

1

G

3

7

Z

102111203

Bilimin Doğası Öğretimi

Nature of Science

1

G

3

7

S

102111204

Fen Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimi

Science Teachers's Professional Development

1

G

3

7

S

102111205

Fen Müfredatlarında Yeni Anlayışlar

Contemporary Approaches in Science Curriculums

1

G

3

7

S

102111206

Bilim Eğitiminde İleri Pedagoji

Advance Pedagogy in Science Education

1

G

3

7

S

102111207

Seçmeli-I

Elective Course-I

1

G

3

7

S

102111208

İleri Kimya I

Advanced Chemistry I

1

G

3

7

S

102111209

Biyolojideki Temel Kavramlar

Basic Concepts in Biology

1

G

3

7

S

102112201

Fen Eğitiminde Nicel Veri Analizi

Quantitative analysis in Science Education

1

B

3

7

Z

102112202

Fen Eğitiminde Öğretim Stratejileri

Teaching Strategies in Science Education

1

B

3

7

S

102112203

Çevre Eğitimi

Environmental Education

1

B

3

7

S

102112204

Fen Öğretiminde Kavram Öğretimi ve Kavram Yanılgıları

Misconceptions in Science Education

1

B

3

8

S

102112205

Fen Eğitiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları

Alternative Assessment Methods in Science Education

1

B

3

7

S

102112206

Fen Eğitiminde Yeni Gelişmeler

New developments in Science Education

1

B

3

8

S

102112207

Bilimsel Okuryazarlık

Scientific Literacy

1

B

3

7

S

102112208

Seçmeli-II

Elective Course-II

1

B

3

7

S

102112209

Öğrenmenin Biyolojisi

Biology of Learning

1

B

3

7

S

102112701

Seminer

Seminar

1

B

0

2

Z

102111701

Yüksek Lisans Tezi

Masters Thesis

2

B

0

10

Z

102112301

Uzmanlık Alan Dersi

Specialization Field Course

2

B

0

20

Z

G: Autumn, B: Spring, Z: Compulsory, S: Elective