BİRİM KALİTE KOMİSYONU

 

Ünvanı

Adı-Soyadı

Enstitü Müdürü

Prof. Dr. Yılmaz ALTUN

Enstitü Müdür Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Ümit DEMİRAL

Enstitü Sekreteri

Bekir TEKİN

Enstitü Sekreteri

Zeynep TEKE

Bilgisayar İşletmeni

Hayriye SAYDAM

Bilgisayar İşletmeni

Betül KORKMAZ

  

 

 RİSK YÖNETİM KURULU

 

Risk Yetkilisi

Bekir TEKİN –Enstitü Sekretreri

Risk Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Yılmaz ALTUN- Enstitü Müdürü

Bekir TEKİN-Enstitü Sekreteri

Zeynep TEKE-Bilgisayar İşletmeni

Hayriye SAYDAM-Bilgisayar İşletmeni