Not : Linkleri Görmek İçin Üzerine Tıklayınız

ASKERLİK İŞLEMLERİ BAŞVURUSU İÇİN BELGE TALEP FORMU Not: Lisansüstü programlarda yasa gereği Askerlik Sevk Tehir İşlemleri öğrencinin yazılı başvurusu üzerine yapılmaktadır. Başvuru yapmayan öğrencilerin sevk tehir işlemleri yapılmaz. Belge Talep Formu ile Öğrenci Belgesi ve Not durum Belgesi (Transkript) talep edilebilmektedir.

YOLLUK YEVMİYE TALEP DİLEKÇESİ


TEZLERLE İLGİLİ KURALLAR VE FORMLAR

YÖK TEZ ÖZETİ YAZIM KURALLARI
YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ YAZIM KURALLARI YÖNERGESİ (TEZ YAZIM KILAVUZU)
YÖK TEZ MERKEZİ İÇİN CD LERİN HAZIRLANMASI & TEZ VERİ GİRİŞİ VE YAYIMLAMA İZİN FORMUNUN DOLDURULMASI

YÜKSEK LİSANS/DOKTORA PROGRAMI ORTAK FORMLARI

-FR - 185 Enstitü Öğrenci Seminer Sunum Formu

-FR - 186 Yüksek Lisans-Doktora Danışman Öneri Formu

-FR - 187 Yüksek Lisans-Doktora Danışman Değişikliği Formu

-FR - 191 Yüksek  Lisans-Doktora Tez Başlığı Değiştirme Formu

-FR - 192 Yüksek  Lisans-Doktora Tez Konusu Değiştirme Formu

-FR - 193 Yüksek Lisans-Doktora Jüri Öneri Formu

-FR - 195 Yüksek Lisans-Doktora Jüri Üyesi Kişisel Rapor Formu

-FR - 196 Yüksek Lisans-Doktora Tez Savuma Sınav Tutanağı

-FR - 206 Yüksek Lisans-Doktora Tez Sunum Formu

-FR - 207 Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tez Öneri Formu

-FR - 208 Yüksek Lisans-Doktora Tez Ön İnceleme Formu

-FR - 212 Yüksek Lisans-Doktora Tez Düzeltme Formu

-FR - 213 Yüksek Lisans-Doktora Düzeltilmiş Tez Savunma Sınav Tutanağı

DOKTORA PROGRAMI FORMLARI

-FR - 199 Doktora Yeterlik Komitesi Öneri Formu

-FR - 200 Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu

-FR - 201 Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı

-FR - 202 Doktora Tez İzleme Komitesi Öneri Formu

-FR - 203 Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tez Öneri Formu

-FR - 204 Tez İzleme Komitesi Tez Önerisi Değerlendirme Tutanağı

-FR - 205 Tez İzleme Komitesi (TİK) Tutanağı