Please scroll down to read Turkish version

T. R.

AHI EVRAN UNIVERSITY

GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES

ANNOUNCEMENT OF INTERNATIONAL STUDENT RECRUITMENT FOR MASTER’S AND DOCTORAL PROGRAMS

 

Recruitment of international students to the Graduate School of Natural and Applied Sciences will be made to the departments mentioned below for the 2016-2017 academic year fall semester.

 IMPORTANT NOTE: Candidates are allowed to apply to only one (1) program. 

APPLICATION DATES

Applications are to be made online between 03-12 August 2016 (until 13:00 on the 12th of August) through http://obs.ahievran.edu.tr/eoibs/ogrsis/basvuru_login.aspx

ANNOUNCEMENT OF CANDIDATES ELIGIBLE FOR INTERVIEWS

12 August 2016 at 16:00: The list of candidates who are eligible for interviews will be announced on www.ahievran.edu.trhttp://fbe.ahievran.edu.tr/ and http://fbeen.ahievran.edu.tr/

PLACES OF INTERVIEWS

Places will be announced with the list of eligible candidates.

DATE OF INTERVIEWS

Master’s: 23 August 2016 Tuesday at 09:00    

Doctoral:  23 August at 10:00

ANNOUNCEMENTS OF THE RESULTS

24 August 2016 at 10:00 (will be announced on www.ahievran.edu.trhttp://fbe.ahievran.edu.tr/ and http://fbeen.ahievran.edu.tr/ )

FINAL REGISTRATION DATES

Registration will be done between 24-26th August 2016 during work time.

CONTACT

Phones: +90 386 280 49 50     +90 386 280 49 55     +90 386 280 49 54

E-Mail: Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

NOTE: Misstatements of application information will cause rejection.

 

Disciplines

Quotas

Master’s

Doctoral

Biology

6

-

Mathematics

2

2

Animal Science

9

3

Field Crops

2

-

Advanced Technologies

5

-

Primary Education of Science

1

-

Chemistry

2

-

Physics

3

3

Agricultural Biotechnology

2

-

Genetics and Bioengineering

3

-

   

INTERNATIONAL STUDENT RECRUITMENT FOR GRADUATE PROGRAMS

 

1-      Foreign Students are accepted in accordance with the rules and quotas agreed by the boards of related departments and approved by the board of the related institute.

2-      Foreign Students who want to enroll in graduate/post graduate Programs should apply with the following documents:

·         BSc and MSc diplomas from the universities acknowledged by the Council of Higher Education (COHE).

·         The photocopies of the official documents and transcripts, stamped by the country’s consulates and their translations into Turkish with official approval, showing their notes completed in the graduate and post graduate programs.

·         Passports

    should be delivered to the institute.

3-      For the foreign candidates the foreign language is Turkish. The students, who bring documents of language proficiency from Turkish language education centers or other authorized institutions, are exempted from Turkish language courses.

Documents of language proficiency are not required from the students in the following cases:

For those students, who

*  come from a country whose official language is Turkish,

*  have already completed their BSc or MSc programs in Turkey,

*  apply a graduate program in other languages than Turkish.

4-      The calculations of the placement points for those students whose applications are accepted:

a-      The lowest passing score of Master’s Entrance Exam is 60, and for Doctoral Program Entrance Exam it is 65.

b-     For those students who have applied to master’s and doctoral programs with Bachelor’s degree, summation of 50 % of the grade point average of Bachelor’s graduation and 50% of the interview score are considered in the evaluation for the Entrance Examination Score.

c-      For those students who have applied to doctoral programs with Master’s degree, summation of 25% of the grade point average of Bachelor’s Graduation, 25% of the grade point average of Master’s Graduation and 50% of the interview score are considered in the evaluation for the Entrance Examination Score.

d-     In order to be considered successful, the interview score of the student should be at least 50 out of 100.

e-      The scores of the Entrance Exam will be taken into consideration in the acceptance in the graduate programs. In case of equality in Entrance Exam Scores, the candidate who has a higher grade point average of last graduation will have priority.

5-    For those international students having Turkish Scholarships, principles mentioned in “The Instructions of Graduate Education Scholarships given by Republic of Turkey” and COHE decisions are applied.

6-      Procedures of completing graduate programs and discipline are subjected to COHE and our University rules and regulations.

 

FINAL REGISTIRATION DOCUMENTS

 

 a)      Diploma or graduation document and a photocopy of it,

b)      Transcripts and photocopies of them,

c)      Application form and original documents with photocopies mentioned in the form,

d)      Education visa given by consulates and a photocopy of it

e)      Passport and a photocopy of it,

f)       Residential document given for educational purpose

g)      3 photos (taken in the last six months)

T.C.

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

YABANCI UYRUKLU TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİ ALIM İLANI

 

Fen Bilimleri Enstitüsüne aşağıda isimleri yazılı Anabilim Dallarına 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksek Lisans Programlarına Yabancı Uyruklu öğrenci alınacaktır. İlgililere duyurulur.

 

ÖNEMLİ NOT: Adayların sadece bir(1) anabilim dalına tercih yapma hakları vardır.

 

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 03-12 Ağustos 2016 (12 Ağustos saat 13:00’e kadar)’e kadar http://obs.ahievran.edu.tr/eoibs/ogrsis/basvuru_login.aspx adresine online yapılacaktır.

MÜLAKATA HAK KAZANAN ADAYLARIN İLANI

12 Ağustos 2016 Saat:16:00’  da Mülakata girmeye hak kazanan öğrencilerin listesi www.ahievran.edu.tr adresinde duyurulacaktır.

MÜLAKAT YERİ

Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü (Salonlar mülakata girecek aday listesi ile birlikte ayrıca ilan edilecektir)

MÜLAKAT TARİHİ

Yüksek Lisans: 23 Ağustos 2016 Salı saat 09:00        

Doktora:  23 Ağustos saat 10:00

SONUÇLARIN İLANI

24 Ağustos 2016 Saat: 10:00 ( www.ahievran.edu.tr , http://fbe.ahievran.edu.tr ve http://fbeen.ahievran.edu.tr adreslerinde duyurulacaktır.)

KESİN KAYIT TARİHLERİ

24-26 Ağustos 2016 Tarihlerinde mesai saatleri içerisinde kayıt yapılacaktır.

İLETİŞİM

+90 386 280 49 50     +90 386 280 49 55     +90 386 280 49 54

Mail adresi :Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

NOT : Başvuru bilgilerinin yanlış beyan edilmesi halinde öğrenciler kesin kayıt hakkından yararlanamayacaklardır.

 

 

 

Anabilim Dalı

Kontenjanlar

Yüksek Lisans

Doktora

Biyoloji ABD

6

-

Matematik ABD

2

2

Zootekni ABD

9

3

Tarla Bitkileri ABD

2

-

İleri teknolojiler ABD

5

-

İlköğretim ABD (Fen Bilgisi Eğitimi Bilimi)

1

-

Kimya ABD

2

-

Fizik ABD

3

3

Tarımsal Biyoteknoloji ABD

2

-

Genetik ve Biyomühendislik ABD

3

-

  

 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN LİSANSÜSTÜ /PROGRAMLARA KABULÜ

 

1. Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara kabulü ilgili EABDK/EASDK’ nun görüşü ve EYK onayı ile belirlenen kontenjan, usul ve esaslar dâhilinde yapılır.

 

2. Lisansüstü öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu adayların, YÖK tarafından tanınan üniversitelerden aldıkları lisans veya yüksek lisans diplomalarını, öğrenimleri sırasında aldıkları dersler ve başarı notlarını gösteren belgelerin bulundukları ülkedeki konsolosluklar tarafından onaylı sureti ile bu belgelerin resmi onaylı Türkçe tercümelerini ve pasaportlarını enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.

 

3. Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçe’ dir.  YÖK’e bağlı üniversitelerin Türkçe öğretim Merkezlerinden veya Türkçe yeterlik belgesi verme konusunda yetkili olan diğer kurumlardan Türkçe yeterlik belgesi alan adaylar Türkçe’ den muaf tutulur. Resmi dili Türkçe olan yabancı uyruklu öğrencilerden ve lisans/tezli yüksek lisans öğrenimini Türkiye’de tamamlamış olan yabancı uyruklu öğrencilerden ve yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adaylardan Türkçe yeterlik belgesi istenmez.

 

4. Başvurusu kabul edilip mülakata giren adayların yerleştirme puanının hesaplanması;

            a) Yüksek lisans programı giriş sınavı başarı puanı (GSBP) en az 60, doktora programı GSBP puanı en az 65 olmalıdır.

           b) Yüksek lisans ve doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran adaylar için lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ve mülakat puanının %50’si esas alınarak giriş sınavı başarı puanı belirlenir.

           c) Doktora programlarına yüksek lisans mezunu olarak başvuran adaylar için lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i ve mülakat puanının %50’si esas alınarak giriş sınavı başarı puanı belirlenir.

            d) Mülakat sınavından başarılı sayılabilmesi için adayın 100 üzerinden en az 50 alması gerekir.

          e) Adayların lisansüstü programlara kabulünde hesaplanan giriş sınavı başarı puanlan dikkate alınır. Sıralamada eşitlik olması durumunda, son mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir.

 

5. Türkiye burslusu Uluslararası öğrencilere, “Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilen Lisansüstü eğitim bursları ile ilgili yönerge” esasları ve YÖK ilgili kararlan uygulanır.

 

6.  Yabancı uyruklu öğrencilerin ders geçme ve disiplin işlemleri Yükseköğretim Kurulu ve üniversitemiz yönetmelerine tabidir.

 

 

F-KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

 a)      Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi,

b)      Not durum belgesinin (Transkript) aslı ve fotokopisi,

c)      Başvuru Formu ve Başvuru Formunda beyan ettiği belgelerin aslı ve fotokopisi,

d)      Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin aslı ve fotokopisi,

e)      Pasaportun aslı ve fotokopisi,

f)       Öğrenim amaçlı ikamet beyanı,

g)      3 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)