Sıra no

Tez No

Yazar

Yıl

Tez Adı (Orijinal/Çeviri)

Tez Türü

Danışmanı

1

374149

NEJLA KARTAL

2014

Japon bıldırcınlarında (Coturnix coturnix Japonica) seleksiyon kriterlerinin faktör analizi ile belirlenmesi
Determination of selection criteria of japanese quail (Coturnix coturnix Japonica ) with factoranalysis

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. UFUK KARADAVUT

2

367715

ABDULLAH KIRAÇ

2014

Siyah alaca ineklerin sütlerinde belirlenen somatik hücre sayısı üzerine depolama sıcaklığı ve süresinin etkisi
The effects of storage temperature and storage time on somatic cell count in raw milk of holstein cows

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. AZİZ ŞAHİN

3

398837

ABDULHALİK DEMİRGÜÇ 07.08.2016 tarihine kadar kısıtlanmıştır.

2015

Gökhöyük tarım işletmesinde yetiştirilen simmental sığırların süt döl verim özelliklerine ait varyans unsurları ve genetik parametrelerin tahmini
Estimation of phenotypic and genetic parameters of milk yield and fertility traits of simmental cattle reared Gökhöyuk state farm

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. AZİZ ŞAHİN

4

398839

MEHMET KUZLU 17.08.2016 tarihine kadar kısıtlanmıştır.

2015

Hindi (meleagridis gallopavo) semeninin dondurulmasında kullanılan farklı sulandırıcıların karşılaştırılması
Comparison of different diluent used in turkey (Meleagris gallopavo) semen freezing

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. ATİLLA TAŞKIN

5

398841

KASIM TUNCER 25.08.2016 tarihine kadar kısıtlanmıştır.

2015

TR71 bölgesindeki süt sığırı işletmelerinden toplanan çiğ sütlerin bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi
Determination of some quality characteristics of raw milk samples collected from dairy farms in TR71 region

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. ERTUĞRUL KUL

6

398840

AYŞENUR AKKAN 02.09.2018 tarihine kadar kısıtlanmıştır.

2015

Döllü Etlik Tavuğu (Parent Stock) Yumurtalarına Lizin ve Metiyonin Enjeksiyonunun Etlik Piliçlerin Sindirim Sistemi Gelişimi ve Büyüme Performansına Etkileri
The effects of in ovo injection of lysine and methionine to fertile broiler eggs on hatchability, growth performance, gastro intestinal tract development, gut microbiota and ileal histomorphology

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. İSA COŞKUN

7

398838

MEHMET YILDIRIM

17.08.2016 tarihine kadar kısıtlanmıştır.

2015

Çevresel zenginleştirmenin etlik piliçlerin bazı davranış, büyüme ve karkas özellikleri ile kan parametrelerine etkisi
Environmental enrichment of some behaviour the broi̇ler, effects of growth and carcass characteristics and blood parameters

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. ATİLLA TAŞKIN