Sıra no

Tez No

Yazar

Yıl

Tez Adı (Orijinal/Çeviri)

Tez Türü

Danışmanı

1

390315

ALİ İHSAN KARAYEL

02.04.2017 tarihine kadar kısıtlanmıştır.

2015

Kırşehir koşullarında sıra arası uygulamalarının bazı mürdümük hatlarının verim ve kalitesine etkisinin belirlenmesi
The determination of the effect of row spacing applications to yield and the quality of some grasspea lines in Kirsehir conditions

Yüksek Lisans

PROF. DR. CAFER OLCAYTO SABANCI

2

374142

AHMET DEMİREL

2014

Kırşehir ekolojik koşullarında bazı yağlık ayçiçeği çeşitlerinin verim ve verim öğelerinin belirlenmesi
The investigation of yield and yield components of some sunflower cultivars in Kirşehi̇r ecological condition.

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. İSMAİL DEMİR

3

380457

SİBEL BAŞKÖY

18.03.2018 tarihine kadar kısıtlanmıştır.

2015

Kırşehir koşullarında farklı sıra arası uygulamalarının bazı fiğ çeşitlerinde tohum verimine etkisinin belirlenmesi
Determination of the effects of different row spacings on seed yield of some common vetch varieties

Yüksek Lisans

PROF. DR. CAFER OLCAYTO SABANCI

4

398833

NEŞE İNAL

2015

Kırşehir koşullarında bazı yonca (Medicago sativa L.) çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi
Determination of yield and quality characteristics of some alfalfa varieties nnder Kırşehir conditions

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. TAMER YAVUZ

5

398832

SÜLEYMAN ŞİMŞEK

2015

Kırşehir koşullarında farklı Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz) + İtalyan çimi (Lolium multiflorum Lam.) karışım oranlarının verim ve kalite üzerine etkilerinin belirlenmesi
Determination of the effects of different rates of Hungarian Vetch (Vicia pannonnica Crantz) + Annual Ryegrass (Lolium multiflorum Lam.) mixtures on yield and quality under Kırşehir conditions

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. TAMER YAVUZ

6

398843

HASAN KEYVANOĞLU 03.09.2017 tarihine kadar kısıtlanmıştır

2015

Ankara ekolojik koşullarında bazı aspir (carthamus tinctorius l.) genotiplerinin tarımsal özelliklerinin belirlenmesi
Determination of agricultural characteristics of safflower (Carthamus tinctorius L.) genotypes under Ankara ecological conditions

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. İSMAİL DEMİR