Sıra no

Tez No

Yazar

Yıl

Tez Adı (Orijinal/Çeviri)

Tez Türü

Danışmanı

1

390310

İLDA ÖZDEMİR

11.06.2016 tarihine kadar kısıtlanmıştır.

2015

Fen ve teknoloji öğretmenlerinin mesleki tükenmişliğini etkileyen değişkenlerin yapay sinir ağı ile öngörüsü (Zonguldak ili örneği)
Acting on science and technology teachers' professional burnout variables forecasting with artificial neural network (The sampling of Zonguldak)

Doktora

YRD. DOÇ. DR. DİLBER POLAT