Sıra no

Tez No

Yazar

Yıl

Tez Adı (Orijinal/Çeviri)

Tez Türü

Danışmanı

1

398836

SEVGİ ÜNAL

24.07.2018 tarihine kadar kısıtlanmıştır.

2015

Seyhan ve ceyhan nehir sistemlerinde yaşayan bazı Cyprinid türlerinde karyolojik incelemeler
Karyological investigations on some species of cyprinidae from seyhan and Ceyhan rivers

Doktora

DOÇ. DR. MUHAMMET GAFFAROĞLU